වශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

සහල් පිටි 500g

ගා ගත් පොල් බෑයක පොල්

පැණි බෝතල් 1/4ක්

කුඩු කරගත් කරදමුංගු කරල් 5ක්

ආප්ප සෝඩා ස්වල්පයක්

ලුණු

පොල් ගෙඩියක කිරි

සාදා ගන්නා ආකාරය

සහල් පිටි වලට ආප්ප සෝඩා දමා කලවම් කර පෙනේරයකින් හලා ගන්න. භාජනයකට දාමා ගත් පිටි ටිකට පොල් බෑයක කිරි සහ ලුණු දමා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. එය වසා පැය 8ක් පමණ තබන්න. පැය 8කට පසු අනෙක් පොල් බෑයේ කිරි දමා හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න. නූලේ වැක්කෙරෙන ගන්නට ආවනම් අපේ පදම හරි.

අපි දැන් පැණි පොල් මිශ්‍රණය හදාගමු. පැණි භාගය සාස්පනකට දමා ලිප තබන්න. පැණි නටන විට ගා ගත් පොල් ,කරදමුංගු කුඩු දමා හොඳින් කලවම් කරගන්න. විනාඩි 10කින් පමණ ලිප නිවන්න.

ඉන්පසු තැටිය ලිප තබා තැටිය රත් කරගන්න. ඉන්පසු ගින්දර අවම කර රෙදි කැබැල්ලකින් තැටිය පුරා පොල්තෙක් ගල්වන්න. ඉන්පසුව හැන්දකින් අපි සකසාගත් පිටි මිශ්‍රණය තැටිය මතට දමා මැද සිට පිටතට රවුම් ආකාරයට රොටිය සකසා ගන්න. දෙපැත්තම පිසගන්න. එය තැටියෙන් ඉවතට ගෙන එයට පැණි පොල් දමා රස්නය පිටම රෝල් කරගන්න. උණු උණුවේම පිළිගන්වන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here