කල් ඇතිව දැනගෙනත් කිසිවක් නොකිරීම බරපතලයි – CNN වීඩියෝ වාර්තාවක්

0
276
කල් ඇතිව දැනගෙනත් කිසිවක් නොකිරීම බරපතලයි - CNN වීඩියෝ වාර්තාවක්https://nawaliya.com/

ඊයේ 21 ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාන 8 ක සිදුවූ පිපිරීම් සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක බුද්ධි අංශ කල් ඇතිව දැන සිටීම
වැදගත් සොයාගැනීමක් වුවත්

ඒ සම්බන්දයෙන් රජය කිසිවක් කර නොතිබීම බරපතල කාරණාවක් වන බව සීඑන්එන් රූපවාහිනී නාලිකාව අද (22) දහවල් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් දන්වා සිටින ලදි.
එහිදී ඕස්ට්‍රෙලියාවේ කැන්බරාහි සිට ත්‍රස්ත විමර්ශන විශ්ලේෂකයෙකු වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here