අඩුම අඩු වියදමකින් සොසේජ බන් ගෙදරදීම හදමු

අඩුම අඩු වියදමකින් සොසේජ බන් ගෙදරදීම හදමු

0
153
how to meka sausage bun

මේ දිනවල ‍ර‍ටේ පවතින් ආපදා තත්වය නිසා කාන්තාවන් විදියට ආහාර හැකි තරම් අරපිරි මැස්මෙන් භාවිතා කල යුතුය.

සොසේජ බන්

how to meka sausage bun

සොසේජ බන් ගෙදරදීම හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. පාන් පිටි 250
2. සොසේජස් කරල්
3. ඊස්ට් 1tbs
4. සීනි 2 tbs
5. බටර්
6. බිත්තරයක්
7. ලුණු

සාදන ආකාරය

සීනි ඊස්ට් එකට දාගෙන ඒකට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට නිවුණු උණු වතුර දාලා විනාඩි පහක් වහල තියන්න.

සීනි ඊස්ට් එකට දාගෙන ඒකට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට නිවුණු උණු වතුර දාලා විනාඩි පහක් වහල තියන්න.

ලොකු භාජනයකට පාන් පිටි බිත්තරය බටර් ලුණු දාගෙන පිපුන ඊස්ට් ටික දාලා හොදින් අනා ගෙන විනාඩි විස්සක් පමන හොඳින් නීට් කර කරගන්න ඕන. (හොඳ සොෆ්ට් එකට එනකන්)

අනාගත්ත පිට මෝලියට තෙල් තවරලා භාජනයකට දාලා තෙත රෙද්දකින් වහලා තියන්න ඕන (විනාඩි 30) පිපෙන්න.

ඒ අතරතුර සොසේජස් තම්බ ගන්න ඕන.

පිපුනු පිටි මෝලිය මතුපිටක් තුළ හොඳින් දිගහැර තීරු වශයෙන් කපා ගන්න.

ඒ කපාගත් එක්ක තීරුව සොසේජස් එක වටේ ඔතා ගන්න.

මේ ආකාරයට සියලුම සොසේජස් ඔතාගෙන නැවත විනාඩි පහළොවක් පමණ පිපෙන්නට දෙන්න.

හොඳින් පිපුනු සොසේජස් බන් ටික මතු පිට බිත්තර තවරා අවන් එකට දමන්න (200′ ව්නාඩ්25)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here