ඔබේ කේන්දරයේ බහු විවාහ යෝග තිබෙනවාද?

ඔබේ කේන්දරයේ බහු විවාහ යෝග තිබෙනවාද?

0
234
multiple mariages

නීත්‍යානුකූලව හෝ සාම්පදානුකූලව ස්ත්‍රී පුරුෂ ඕනෑම අයකු එක් අයකුට වඩා වැඩි ගණනක් සමග විවාහ වීම,නොමැති නම් රහස් කායික සබදතා පැවත්වීම බහු විවාහ ලෙස හැදින්වේ.

මෙය බොහෝ විවාහ ගැටලූ ඇති කරන්නට මෙන්ම ඇතැමෙකුට විවාහය ප්‍රමාද වීමටත් බලපාන ගැටලූවක් වන බැවින් ඔබේ කේන්දරයේ මෙවැනි යෝග තිබේදැයි විමසා බලන්න.

බහු විවාහ යෝග තිබෙනවාදැයි හදුනා ගනිමු.

multiple mariages

💕 7ත් වැන්න තුල පාප ග්‍රහයන් 3න් දෙනෙකුට වඩා සිටීම(උදා – රවි,රාහු,අගහරු,සෙනසුරු)
💕 දෙවැන්න අධිපති ග්‍රහයා හය අට දොලහා හෝ හත් වැන්න තුල පාප ග්‍රහයන්ට මැදිව සිටීම.
💕 සිකුරු ග්‍රහයා මීන රාශීයේ නම් ධනු හා විවාහ සිදුවේ.
💕 7 අධිපති හෝ සිකුරු ග්‍රහයා 11 වැන්න තුල සිටීම.
💕 ඉහත ග්‍රහ යෙදුම් එකක් හෝ කිහිපයක් කේන්දර සටහනක් තිබේනම් ඒ තුලින් පෙර සදහන් කල බහු විවාහයන් සිදුවේ.
💕 ඔබගේ කේන්දර සටහන තුලත් මෙවැනි ඇත්නම් එය දැන ගැනීම තුල නිවරදි කුසල කර්ම වත් පිළිවෙත් යෙදෙන්නටත් ගැටලූ අවමවන සේ අවබෝදයෙන් කටයුතු කරන්නටත් ඔබට හැකිවේ.
💕අට අධිපති ග්‍රහයා ලග්නයේ හෝ 7 ත් වැන්නේ සිටීම.
💕කේන්දරයේ 7ත් වැන්න අධිපතියා හෝ අගහරු හෝ සිකුරු ග්‍රහයා මිථුන, ධනු,මීන යන රාශියක සිටීම.

ඉහත ග්‍රහ යෙදුම් එකක් හෝ කිහිපයක් කේන්දර සටහනක් තිබේනම් ඒ තුලින් පෙර සදහන් කල බහු විවාහයන් සිදුවේ. ඔබගේ කේන්දර සටහන තුලත් මෙවැනි ඇත්නම් එය දැන ගැනීම තුල නිවරදි කුසල කර්ම වත් පිළිවෙත් යෙදෙන්නටත් ගැටලූ අවමවන සේ අවබෝදයෙන් කටයුතු කරන්නටත් ඔබට හැකිවේ.

ජෝතිෂ හා වාස්තුවිද්‍යා උපදේශක
කලුතර ස්ංජීව කුමාර රංගල්ල
සහන්සා ජොතිෂ්‍යසේවය
Viber, Imo 0777 184 790

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here