සරුවත් නැතිනම් කස කසා ඇට (sweet basil) පැල කරමුද?

sweet basil පැලකරන්නේ කොහොමද ?

0
186
කස කසා ඇට (sweet basil)
සරුවත් නැතිනම් කස කසා ඇට (sweet basil) පැල කරමුද

මතක් කරලා බලන්න ගොඩක් අයට සරුවත් එක්ක බැදුණු ලස්සන කතා තියෙනවා.. කවදාවත් හිතුවද මේ සරුවත් හදන කස කසා හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා..

ඒත් Basil කියලා herb එකක් ගැන නම් අහලා තිබුනා නේද..ඔව් මේ කස කසා ඇට හැදෙන්නේ අන්න ඒ වගේ බැසිල් පවුලේ පැලෑටියක් වන sweet basil කියන පැලයේ බීජ විදියට…

මේ කියන්න යන්නේ කොහොමද මේ sweet basil පැලකරන්නේ කියලා…

කස කසා ඇට (sweet basil)

මෙයාලා පැලවෙන්නේ හියුමස් වැඩි පසක.. ඒ කියන්නේ සියුම් කලු පසක.. මතක් කරලා බලන්න කොහේද එහෙම පස් තියෙන්නේ කියලා… කුස්සියේ වතුර යන තැන එහෙම නේද.. ගැඩවිල්ලු එහෙම හැදිලා තියෙන්නේ එතන නේද..

කොම්පෝස්ට් හරි ඒ වගේ සියුම් කලු පසක් හරි තියෙන තැනකින් පස් අරගෙන අපි ගෙදරට ගේන කස කසා ඇට ටිකක් තවාන් දාමු…

ඒකට ඇට ටිකක් අරගෙන වතුර බාජනේකට දාලා ගිලෙන ඇට ටික එවෙලම එලියට ගන්න..

ඊටපස්සේ ඒවා සතියක් විතර යද්දි පැලවෙනවා.. වෙන බදුනකට මාරු කරගන්න ඊටපස්සේ..

නඩත්තුව අමාරු නැහැ.. රසායනික පොහොර ලං කරන්නවත් එපා.. ගෙදර කුස්සියේ ඉවත් කරන බිත්තර කටු, තේ කොල පැලේට දාන්න..

මේවගේ කොල හොද පෝශ්‍යදායී කෑමක්.. ඒ වගේම මල් පිපිලා ඇට හැදුනම ආයේ සරුවත් ඇටත් ලැබෙයි…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here