ටෝස්ටර් කේක් නිවසේදී පහසුවෙන් සාදා ගන්නා ආකාරය🍜

0
140
Toaster cake
Toaster cake

Toaster Cake එකක් පියවර 05කින් ලේසියෙන්ම සකසා ගන්න හරිම පහසු ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද කියල දෙන්න යන්නේ!

අවශ්‍ය දේවල්

  1. පාන් පිටි කොප්ප 1 2/1
  2. බේකින් පවුඩර් තේ හැදි 1
  3. සීනි මේස හැදි 5
  4. කිරිපිටි මේස හැදි 4
  5. වැනිලා තේ හැදි 1
  6. ලුනුකුඩු ස්වල්පයක්
  7. බිත්තර 2
  8. පොල්තෙල් මේස හැදි 3

පියවර 01

Toaster cake

මුලින්ම කේක් හදද්දි වගේ සිනියි බිත්තරයි පොල්තෙලුයි බීට් කරලා ඒකට වැනිලා ටික දාන්න.

පියවර 02

මුලින්ම කේක් හදද්දි වගේ සිනියි බිත්තරයි පොල්තෙලුයි බීට් කරලා ඒකට වැනිලා ටික දාන්න.

පියවර 03

ඉටපස්සේ කිරිපිටි යි පෙනේරෙන් හලා ගත්තු පිටියි, බේකින් පවුඩර් ටිකයි දාල කේක් බැටර් එකේ පදමට බීට් කරන්න.

පියවර 04

Toaster එකේ තෙල් ටිකක් හරි මාගරින් ටිකක හරි ගාල බැටර් එකෙන් ටික ටික දාල විනාඩි 5/6 ක් බේක් කරන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here